Izmerene vrednosti UV indeksa za Beograd 19.08.2018.

Indeks

Vreme

Merenja intenziteta biološki aktivnog dela UV spektra sunčevog zračenja u Beogradu vrši Institut za fiziku, Beograd. Rezultati se izražavaju grafički u UV indeksima, a beleženje novih vrednosti se vrši na svakih pola sata.